mamamaasland
Voorpagina
Welkom bij MAMA

Een overzicht van de meest actuele berichten

De inhoud van berichten van externe bronnen die wij hier weergeven geeft niet noodzakelijk de visie van MAMA weer. Bovendien worden er mogelijk foutieve beweringen in gesteld.

____________________________________________________________________________

Maaspeil bijzonder laag

2015-07-17, Het Belang van Limburg: "Maas staat extreem laag, droogte bedreigt landbouw - Deze julimaand is goed op weg om een van de tien warmste julimaanden ooit te worden. Dat zegt weerman Ruben Weytjens op TV Limburg. Een van de gevolgen is dat de Maas erg laag staat. Voor de landbouw zijn er dan weer problemen met grondwater op komst."
Naar het volledige krantenartikel.

________________________________________________________________ naar boven

Honderdtal zoutzuurvaten gedumpt in het Vijverbroek Kessenich

2015-06-20, Het Belang van Limburg: "Honderdtwintig zoutzuurvaten gedumpt in natuurgebied - Onbekenden hebben maar liefst 120 vaten met mogelijke resten van zoutzuur gedumpt in het natuurgebied aan de Thornerweg in Kessenich. Een groep wandelaars trof de kruiken van 25 liter zaterdagavond op de grens met Nederland aan. De zwarte tonnetjes waren zo goed als leeg. De politie gaat er vanuit dat het resten van een chemisch labo zijn."
Naar het volledige krantenartikel.

________________________________________________________________ naar boven

Dilsen-Stokkem mag van gouverneur grindheffing vragen

2015-06-03, Het Belang van Limburg: "Dilsen-Stokkem mag grindheffing vragen - Gouverneur geeft stad gelijk - De stad Dilsen-Stokkem mag wel degelijk een vaste heffing vragen van de grindbedrijven. Dat blijkt uit een brief van de gouverneur aan de gemeente. Sectorfederatie Belbag had aan de gouverneur gevraagd om de beslissing van de gemeenteraad van december te schorsen. Maar de gouverneur heeft nu laten weten dat hij die vraag ongegrond heeft verklaard."
Het volledige artikel vindt u in het archief van Het Belang van Limburg.

________________________________________________________________ naar boven

Bezorgdheid over Tihange in gemeenteraden Aken en Maastricht

2015-05-29, De Morgen: "Nederlanders en Duitsers willen onmiddellijke sluiting van kerncentrale in Tihange - Maastricht wil dat de naburige kerncentrale in Tihange dicht gaat. De gemeenteraad van Maastricht behandelt op 9 juni op initiatief van GroenLinks een motie van die strekking, ondertekend door 9 van de 11 partijen in de raad. Ook de gemeenteraad van Aken nam recent, op 20 mei, unaniem een motie aan om de onmiddellijke en definitieve sluiting van Tihange te eisen."
Naar het volledige krantenartikel.

________________________________________________________________ naar boven

Zaadveredelingsbedrijf komt naar Agropolis

2015-04-03, Vilt: "Storm Seeds wil onderzoek centraliseren op Agropolis - Zaadveredelingsbedrijf Storm Seeds uit Opglabbeek gaat in april zeven hectare proefvelden aanleggen op Agropolis, het bedrijventerrein in Kinrooi voor innovatieve land- en tuinbouw. Storm Seeds gaat de ruimte gebruiken voor onderzoek naar nieuwe variëteiten. Op termijn wil het zaadveredelingsbedrijf haar hele onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling overbrengen naar Kinrooi. "Wij zien in Agropolis de ideale locatie om ons innovatieluik verder vorm te geven", zegt Pieter Storm, managing director van Storm Seeds."
Naar het volledige artikel.

________________________________________________________________ naar boven

Hoge waterstand Maas vertraagt herinzet fietsveren

2015-04-02, Het Nieuwsblad: "Overzetboten niet in Maas door hoge waterstand - Wanneer de ponten in het water gaan is onduidelijk - De drie voet- en fietsveerponten in Uikhoven (Maasmechelen), Rotem (Dilsen-Stokkem) en Ophoven (Kinrooi) liggen vanaf zaterdag niet in de Maas. Boosdoener is de hoge waterstand. Die belette dat gisteren de ponten en aanlegsteiger in het water aangebracht konden worden. "De werken zijn uitgesteld tot een latere datum", zegt schepen Koen Sleypen van Toerisme Dilsen-Stokkem."
Naar het volledige krantenartikel.

________________________________________________________________ naar boven

Vallei van Witbeek wordt ontgrind

2015-03-21, Het Belang van Limburg: "Vallei van Witbeek wordt ontgrind - Water moet er over twee jaar opnieuw vrij meanderen - De Vlaamse regering heeft gisteren haar goedkeuring gegeven voor de ontgrinding van de vallei van de Witbeek tussen Ophoven en Kessenich (Kinrooi). Het gaat niet om een klassieke ontgrinding, maar om een “werk van openbaar nut”. De vallei van de Witbeek moet in de toekomst de groene buffer gaan vormen rond het nieuwe landbouwbedrijventerrein Agropolis. Vanaf april zal de beek worden drooggelegd en het grind uit de grond worden gehaald, zodat het water er over twee jaar vrij kan meanderen."
Het volledige artikel vindt u in het archief van Het Belang van Limburg.

________________________________________________________________ naar boven

Cementfabriek ENCI krijgt opnieuw vergunning

2015-03-12, Het Belang van Limburg: "Cementfabriek ENCI krijgt opnieuw vergunning - Geen significante effecten op Belgische natuur - Het provinciebestuur van Nederlands Limburg heeft opnieuw een vergunning afgeleverd voor cementfabriek ENCI in Maastricht. De vorige vergunning was door de Raad van State vernietigd omdat er geen studie was gemaakt naar de gevolgen voor de natuur in Kanne (Riemst)."
Het volledige artikel vindt u in het archief van Het Belang van Limburg.

________________________________________________________________ naar boven

Gemeentebestuur Meeuwen-Gruitrode moet voorschot van ontgrinders terugbetalen

2015-02-05, Limburgactueel.be: "Hof van Cassatie verleent Dranaco recht op terugbetaling in dossier Solterheide - Het Hof van Cassatie heeft een uitspraak gedaan inzake de eis tot terugbetaling van het zand- en grindbedrijf Dranaco aan de gemeente Meeuwen-Gruitrode. Laatstgenoemde verleende in 1990 het recht van uitbating aan Dranaco voor de ontginning van een zand- en grindhoeve op Solterheide. Door een gewestplanwijzing van de Vlaamse regering in 1994 werd het betrokken ontginningsgebied echter omgezet naar agrarisch- en natuurgebied. Dranaco diende daarop een eis in bij de rechtbank van eerste aanleg tot nietigverklaring van de toewijzing van uitbating en de eis tot terugbetaling van het gestorte voorschot. De onderneming haalde haar gelijk, waarop het gemeentebestuur cassatie aantekende."
Naar het volledige artikel.

________________________________________________________________ naar boven

Rechtszaak over Grindfonds in het voordeel van Vlaamse regering

2015-01-28, Het Belang van Limburg: "Grindbedrijven krijgen 16 miljoen euro niet terug - De grindsector krijgt het overschot van 16 miljoen euro uit het grindfonds niet terug. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist. Volgens het rechtscollege mag de Vlaamse regering zelf bepalen waar de opbrengst van een belasting aan besteed wordt. De grindsector gaat nu eerst overleggen met haar advocaten. Grindbedrijven Bichterweerd en Dragetra hadden samen met de grindfederatie Belbag de Vlaamse regering voor het Grondwettelijk Hof gedaagd om de vernietiging te eisen van enkele bepalingen in een decreet van juli 2013. De Vlaamse regering had daarmee namelijk beslist dat de middelen in het grindfonds voortaan niet alleen aan de herinrichting van grindgebieden moesten besteed worden."
Naar het krantenartikel op hbvl.be.

Limburgactueel.be: "De grindsector wil blijkbaar alles"

________________________________________________________________ naar boven

Naar alle berichten van 2014.